நாடகமொன்று கண்டேன்….

நாடகம் நடந்து கொண்டிருந்தது
பாத்திரங்கள் கவிழ்க்கப்பட்ட இடத்தில் தொடங்கி
காலியான இருக்கைகள் நிறைந்த அறைவரையில்!
உருவத்தை மாற்றாமல் பாத்திரங்கள் மாறின…
கேள்விகளும் பதில்களும் பல்லாங்குழி ஆடின
வேடிக்கை பார்த்த காலமும் மயங்கி
அவளின் பின்னாலே அலைந்தது…
காலத்துடன் கண்களும் கைகோர்த்துக் கொண்டது
இலக்கண இலக்கியத்துக்கு அங்கு வேலையில்லை
எதனைக் கண்டான் நாடகம் படைத்தான் என
யாரும் சொல்லியிருக்கிறார்களா!
தெரியவில்லை! தெரிய விரும்பவில்லை
நாடகம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது ….