ஒன்றினால்….

தாளீர்ப்பைக் கண்டு தரையில் கிடக்கும்

தாளினிருப்பும் காற்றால் தரையிலிருந்து கிளம்பும்

தாளிலிருக்கும் வரிகள் தரையைப் பார்க்கும்

தாள்களிணைந்து பாரமாகா வரையில் பறக்கும்

( தாள் – காகிதத்தாள், ….)

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s